Anh Thành

Tôi vốn là người cầu toàn, kỹ tính nên đã tìm đến 5 đơn vị thiết kế trước khi dừng lại ở Công ty An Phát và tới giờ tôi thấy đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Bài kế tiếp Mr Tấn Trần