Mr Tấn Trần

Tôi phải nói rằng vô cùng hài lòng với đội ngũ cán bộ kỹ sư của An Phát, đặc biệt là sự hiện thực hóa bản vẽ thiết kế thành hiện thực. Thiết kế hiện đại thông minh, xứng đáng đánh giá 5*

Bài viết trước Anh Thành
Bài kế tiếp Mr Chiến